راهنمایی شما برای خرید پیانوهای دیجیتال

راهنمایی شما برای خرید پیانوهای دیجیتال

پیانو دیجیتال چیست؟
پیانوهای دیجیتال ابزارهایی الکترونیکی هستند که بر مبنای باز پخش صدای پیانو ضبط شده (که در حافظه‌ی آنها جای داده شده است) کار می‌کنند. تعداد کلاویه ها در پیانوهای دیجیتال بین ۶۱ تا ۸۸ کلید است ولی از چکش، سیم و بسیاری از اجزای متحرک که در پیانوهای آکوستیک یافت میشود خبری نیست.برای ارزیابی پیانو دیجیتال موارد زیر را حتما رعایت کنید:

۱- کمی دور تراز پیانو بایستید و از شخصی بخواهید تا چند دقیقه با آن بنوازد

۲- صدای پیانو را به کمترین مقدار کاهش دهید اگر صدای کلید ها خیلی بلند بودآن را نخرید.

۳-کلید ها را بدون اینکه به سمت پایین فشار دهید با کمک انگشت شست و نشانه به سمت چپ و راست حرکت دهید میزان جابجایی کلید به طرفین باید بسیار ناچیز باشد و کلید ها با دو کلید جانبی خود برخوردی نداشته باشند.

۴-باید توجه کنید که آیا کلید ها به ضربه حساس هستند یا نه

۵-وقتی کلاویه ها را به سمت پائین فشار می دهید کمی مقاومت احساس می کنیداین مقاومت به هنگام بالا آمدن کلید نیز باید احساس شود اما نه به اندازه ی زمانیکه کلید را به سمت پائین فشار می دهیم.

۶- به این نکته هم توجه کنید که صدای پیانو چقدر طول می کشد.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top